Domů » O nás

Jezdecký klub Moravský Krumlov


Jezdecký klub byl založen roku 1994 jako pokračovatel jezdeckého klubu sdružovaného pod hlavičkou JZD Moravský Krumlov, jehož reprezentanti již za tehdejší doby získávaly mnoho ocenění jak na domácích kolbištích, tak i na mezinárodní scéně vozatajského sportu a již v té době byli nedílnou součástí české reprezentace na Světových šampionátech.
Oddíl připravuje k reprezentaci na národních a mezinárodních závodech koňských spřežení jak juniory, tak i seniory všech věkových kategorií. V současné době má jezdecký klub 25 členů z toho 1 dítě, 8 juniorů ve věku od 12 do 18 let. Dospělých členů má oddíl v současné době 16 ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let.
Od roku 1994 do současnosti sklízí odchovanci jezdeckého klubu mnoho úspěchů jak na národních tak i mezinárodních kolbištích. Patří do stabilních sestav reprezentačních družstev na Mistrovstvích světa a Evropy. Již dvakrát se naši odchovanci účastnily Světových jezdeckých her (první r. 2006 Jiří Nesvačil sen. v Německých Cáchách a na druhých roku 2014 ve Francouzském Caen bylo reprezentační družstvo složeno nejen z našich odchovanců, ale i z členů jedné rodiny Jiří Nesvačil sen., Jiří Nesvačil jun. a Radka Nesvačila). Tudíž se nejen bývalý členové, ale i současní řadí mezi elitu českého vozatajského sportu.

Mezi nejznámější jezdce vozatajského sportu, kteří začínaly, svoji kariéru v jezdeckém klubu Moravský Krumlov patří:
Jiří Nesvačil sen. v současné době reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov.
Jan Nesvačilv současné době reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov.
Jiří Nesvačil jun.v současnosti je reprezentantem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Radek Nesvačilv současnosti je reprezentuje soukromou stáj Rhea Holding.
Jiří Votoupal
v současné době reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov.